Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawcy majątkowi. Bazę można przeszukiwać według dowolnego z trzech kryteriów.

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

   
Stan na dzień: 2018-01-04   
Liczba wierszy w rejestrze:  7087  

   


 
   
   
     
Nr Upr.Data Wprow.ImięNazwiskoImiona RodzicówKod Poczt.Adres korespondencyjnyWojewództwo*
* Wykształcenie: w - wyższe, ś - średnie